REDOVISNINGSATELJÉN

OM MIG

 

Grundfilosofin med Redovisningsateljén är enkel. Mina kunder skall ha en komplett ekonomitjänst när de behöver den utan att behöva låsa upp sig med fasta kostnader.

Min affärsidé är att med kompetens & engagemang arbeta i nära relation med mina kunder så att de upplever att de har en "in-house" controller även om de anlitar en extern tjänst.


Innebörden av detta är att varje verksamhet skall kunna optimera sina resurser genom att slippa fasta kostnader för hela eller delar av ekonomitjänsten samtidigt som de skall få mesta möjliga stöd och hjälp med de delar inom ekonomi och ekonomistyrning de behöver.

Låt mig ta hand om er ekonomi så kan ni fokusera på er kärnverksamhet!


 

Jag är civilekonom och har 20 års erfarenhet av bokföring & ekonomistyrning.

Min utbildning och erfarenhet innefattar såväl löpande redovisning som internationell koncernredovisning, bokslut och avancerad ekonomistyrning.

Jag arbetar mycket med budgetering och uppföljning och jag utformar verksamhetsspecifika ekonomistyrningsdokument för maximal löpande kontroll.

Jag bistår mina kunder med att ta fram målparametrar och utformar affärsplaner både på kort och lång sikt.

Utifrån mina kunders önskemål kan mina uppdrag variera från tidsbegränsade projekt till att innefatta löpande kontinuerligt arbete.

För många av mina kunder sköter jag både det löpande administrativa bokföringsarbetet såväl som jobbar med lönsamhetsparametrarna framåt.

Genom att gå in i en verksamhet på ett mer kortsiktigt specifikt uppdrag kan jag göra en nulägesanalys och utifrån denna arbeta fram en affärsplan med ekonomistyrningsverktyg och målstyrning.

Läs mitt CV

Annika Wickström Bozic

 

 

Tjänster
 • Löpande redovisning
 • Löneadministration
 • Skatter & avgifter
 • Månadsavslut & Bokslut
 • Budgetering
 • Målutformning
 • Utformande av ekonomistyrningsverktyg
 • Uppföljning och resultatjämförelser
 • Deklarationer
 • Övriga ekonomiuppdrag skräddarsydda
  enligt dina behov